Waterschap Aa en Maas op Voedseltuin Villanueva

Op donderdag 3 oktober kwam een achttal medewerkers van Waterschap Aa en Maas in het kader van Community-dag vrijwilligerswerk doen bij Villanueva. Het betrof mannen en vrouwen, sommigen met enige ervaring in het werken in een tuin. Een Community-dag is een dag waarop 22 organisaties werknemers de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk te doen. Dit wordt gecoördineerd door Jan de Rond van Mooi zo Goed zo.

De vrijwilligers verschenen onder een bewolkte hemel en zijn ontvangen door Harry Schuurmans en Ton Heine van de voedseltuin. Harry schetste in het kort een beeld van de voedseltuin. Hierin een toelichting op duurzaamheid, plantontwikkeling, samenwerking met scholen en andere instanties en de rol van vrijwilligers.
Na de koffie werden de taken verdeeld. Een tweetal waterschappers hield zich bezig met het schoonmaken van de afscheiding met de buren in de volkstuinen. Een ander tweetal maakte de grond vrij rond de tientallen bessenstruiken die de tuin omzomen. Drie medewerkers gingen met de schoffel het vele onkruid te lijf. Tenslotte er nog iemand als kruier, die heeft oude paardenmest van de opslag naar de bessenstruiken gebracht. Zo gaan ze goed gevoed de winterperiode in.
Een korte bui veroorzaakte een welkome en plezierige theepauze, waarna bij droog weer tot circa half vijf de werkzaamheden werden voortgezet.
Na afloop gaven de medewerkers te kennen een plezierige tijd in de tuin te hebben doorgebracht. Zij hebben een duidelijk beeld gekregen van de activiteiten en doelstelling van de voedseltuin.

Mocht je ook een doe/meewerkdag op de Voedseltuin willen dan ben je van harte welkom met je bedrijf en kun je je aanmelden via: tuinbezoeken@voedseltuinvillanueva.nl.