Stichting Voedseltuin Villanueva

De stichting is opgericht op 8 september 2014.
RSIN/Fiscaal nummer: 8543 31 670
KvK-nummer: 61413488
Secretariaat: Willem van Oranjelaan 47, 5211 CR ‘s-Hertogenbosch
Internet: www.voedseltuinvillanueva.nl
E-mail: info@voedseltuinvillanueva.nl

Beleid Voedseltuin Villanueva

Locatie

Bezoekadres
Vlijmenseweg 84
5223 GW ’s-Hertogenbosch

Postadres
Willem van Oranjelaan 47
5211 CR ‘s-Hertogenbosch

Bestuur

Ton Heine
Voorzitter en Tuinbezoeken

Harrie van de Ven
Penningmeester

Harry Schuurmans
Secretaris

Maarten Arts
Bestuurslid bij-zaken

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De voedseltuin wordt gerund door onbetaalde vrijwilligers. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • Het verbouwen van groenten en fruit;
 • Het leveren van vers voedsel aan diverse instellingen in de regio ’s-Hertogenbosch, waaronder de Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch en omstreken (e.o.);
 • Het ondersteunen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij de re-integratie naar betaald werk;
 • Educatie aan jong en oud;
 • Versterken van de biodiversiteit in het gebied, grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur;
 • Versterken van de samenwerking tussen deelnemende partijen;
 • Al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

 • Het verbouwen van voedsel;
 • Het samenwerken met derden: organisaties, bedrijven, particulieren;
 • Het organiseren van activiteiten ter bevordering van het zelfstandig functioneren van mensen;
 • Alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Activiteiten

Op een terrein van ca 0,8 ha worden groenten en kleinfruit geteeld ten behoeve van de klanten van de Voedselbank. Voorts worden bijen gehouden.

Financiële verantwoording en jaarverslag

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2015. In het voorjaar 2016 wordt het financieel verslag over het eerste boekjaar gepubliceerd.

Donaties

Donaties kunnen worden gestort op rekening NL19 RABO 0188 6926 49 ten name van Stichting Voedseltuin Villanueva.

Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Rekenvoorbeeld: schenkt u ons bruto 202 euro per jaar, dan is de teruggave van de belastingdienst 82 euro per jaar en betaalt u netto 120 euro per jaar. Deze periodieke gift moet wel vastgelegd worden in een onderhandse overeenkomst. U kunt de Overeenkomst Periodieke Gift downloaden op nm.nl/schenken-met-belastingvoordeel of contact met ons opnemen opdat wij dat voor u doen.