Aanleg zacht klimfruit in onze Voedseltuin

We gaan iets nieuws doen! Binnenkort gaan we aan de slag met de aanleg van zacht klimfruit. We brengen deze verandering aan in de tuin voor meer biodiversiteit en meer klein fruit voor de pakketten van de Voedselbank. Dit wordt mede-mogelijk gemaakt door het Rabobank Coöperatiefonds.

Foto door Marloes Kemps

Waarom de aanleg van het zachte klimfruit?

Met het aanleggen van struiken zacht klimfruit kunnen we een bijdrage leveren aan onze eigen doelstellingen. De aanleg draagt op meerdere manieren bij aan duurzaamheid en de lokale voedselproductie. Allereerst heeft de opbrengst van het zachte fruit een meerwaarde voor de Voedselbank, immers de afnemers bij de Voedselbank ontvangen op deze manier een grotere diversiteit aan fruit in het seizoen. Ten tweede heeft de aanleg van het klimfruit impact op de biodiversiteit en het microklimaat in en om de tuin. Zowel boven als onder de grond zal de grotere variatie aan planten meer insecten aantrekken. Het zorgt zo ook voor een forse uitbreiding van drachtplanten voor onze bijen, die weer zorgen voor bestuiving en flink wat honing voor de klanten van de Voedselbank.

De realisatie van het plan

Momenteel worden de percelen bij de Voedseltuin in stroken opgedeeld. Elk jaar wisselen we de gewassen per strook. Door zacht klimfruit en fruitbomen tussen de stroken te zetten, ontstaat meer diversiteit boven en onder de grond. Bovendien krijgen we op die manier meer beschutting in de tuin tegen de wind.

De aanleg van het fruit zal plaatsvinden op twee momenten in 2021. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de zachte klimfruit struiken en het hekwerk voor het geleiden van de struiken tussen januari en maart 2021 gezet worden. In het najaar zal op basis van de ervaringen een tweede moment van beplanting plaatsvinden.

Foto door Marloes Kemps

Coöperatiefonds Rabobank

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken verbeteren.