Tuinbezoek voor buurtverenigingen en bedrijven

Buurtverenigingen, bedrijven of andere groepen geïnteresseerden heten wij graag welkom.

Middels deelname aan een rondleiding krijgt een ieder meer informatie over het ontstaan van onze tuin, haar doelstelling en het dagelijks reilen en zijlen. Ook is het mogelijk om van onze voorzieningen gebruik te maken voor een bijeenkomst of groepssessie. Wij noemen dat “kauwen op de tuin”.

Wandelingen

Een bezoek aan de tuin kan goed gecombineerd worden met een wandeling door de prachtige Moerputten of het natuurcompensatie gebied ‘Honderd Morgen’.

Vergoedingen

De stichting vraagt een vergoeding voor het organiseren van groepsbezoeken en sessies. Deze vergoeding komt geheel ten goede aan de tuin.

Contact

Voor meer informatie en het plannen van een bezoek, mail naar tuinbezoeken @ voedseltuinvillanueva.nl.