Stichting Voedseltuin Villanueva

Dominique Villanueva is de bedenkster van de Voedseltuin. Zij won in 2013 een innovatiewedstrijd in ‘s-Hertogenbosch met het plan voor een moestuin voor de voedselbank.

Veel mensen in ‘s-Hertogenbosch en omgeving zijn voor hun dagelijkse levensbehoeften afhankelijk van de voedselbank. De inhoud van de pakketten die zij ontvangen hangt af van de door bedrijven ter beschikking gestelde producten. Lang niet altijd is verse groente en vers fruit beschikbaar. Daarom bedacht Dominique het plan voor het telen van groente en fruit door vrijwilligers. De gemeente stelde 2500 euro beschikbaar voor de realisatie.

Een jaar later nam het CCC (City Change Center) in ‘s-Hertogenbosch het initiatief om het idee van Dominique ten uitvoering te brengen. Samen met diverse partners lukte dat. De gemeente stelde een stuk grond van 8000 vierkante meter aan de Vlijmenseweg beschikbaar.

Op 8 september 2014 werd de Stichting Voedseltuin Villanueva officieel opgericht. Het bestuur bestond uit Ellen Pauel (voorzitter), Theodoor van Leeuwen (penningmeester en projectleider) en John de Roij (secretaris). Ed Houdijk en Ton Verhaeg werden de tuincoördinatoren en er kwam een groep vrijwilligers die het werk in de tuin voor haar rekening nam.

In de maand september werd de eerste oogst – die bestond uit 300 kroppen sla – geleverd aan de Voedselbank, later dat jaar gevolgd door onder andere prei, tuinbonen, aardbeien en diverse soorten kool.

De tuin werd officieel geopend op 11 oktober 2014. De opening werd verricht door Dominique Villanueva en wethouder Huib van Olden in het bijzijn van vrijwilligers, partnerorganisaties, sponsoren en belangstellenden.

In de aanvangsfase kreeg de stichting hulp van diverse organisaties en bedrijven in de regio. De Voedselbank Den Bosch en omstreken en de CCC namen de aanloopkosten voor hun rekening. Bouwbedrijf Hazenberg stelde een schaftkeet ter beschikking en transportbedrijf Huigevoort een container voor opslag van materiaal. In 2017 hebben we van hen zelfs het eigendomsrecht gekregen over de keet en container. De Vincentiusvereniging betaalde het hekwerk rond de tuin. Van diverse andere partijen en particulieren zijn donaties ontvangen. Daarmee zijn in 2015 onder meer aansluitingen op het elektriciteitsnet en het waternet gerealiseerd. Voor de beregening wordt gebruik gemaakt van een geboorde grondwaterput.